Thymomodulin l m?t trong nh?ng ho?t ch?t ???c s? d?ng trong cc s?n ph?m b? sung dnh cho tr? em v?i tc d?ng t?ng c??ng h? mi?n d?ch c? th?, gip tr? phng ng?a ???c nh?ng b?nh t?t thng th??ng v gi?m m?c ?? n?ng khi m?c b?nh, gip tr? nhanh kh?i b?nh h?n. 

T?i sao c?n b? sung ch?t t?ng s?c ?? khng cho tr??

Th?i k? bo thai, c? th? tr? s? sinh ???c nh?n cc khng th? t? m?, nh? cc khng th? ny, tr? c th? ch?ng l?i ???c s? t?n cng c?a cc y?u t? gy b?nh c th? t?n t?i trong mu ng??i m?. Khi ra ??i v trong th?i gian b m?, ngu?n khng th? ny tr? s? nh?n ???c qua s?a m?. Cho tr? b m? s? l cch t?t nh?t ?? b?o v? tr? ? th?i k? s? sinh.

Tuy nhin, ? giai ?o?n ? cai s?a v ?n d?m, cc y?u t? b?o v? nh?n t? m? s? gi?m, lc ny c? th? tr? v?n ch?a ?? pht tri?n ?? hon thi?n h? th?ng mi?n d?ch c? th?. ?y l nguyn nhn v sao giai ?o?n sau 1 tu?i v sau khi cai s?a tr? s? d? m?c cc b?nh nhi?m khu?n v cc b?nh khc. Chnh v v?y, vi?c b? sung cc ch?t gip t?ng c??ng s?c ?? khng l c?n thi?t ??i v?i tr?. Thymomodulin l m?t trong nh?ng ho?t ch?t ???c nghin c?u trn c? th? ng??i v c hi?u qu? cao trn h? mi?n d?ch c? th?.

thymo-pic

Thymomodulin l g, t?i sao Thymomodulin lm t?ng c??ng mi?n dich?

Tn c?a ho?t ch?t Thymomodulin b?t ngu?n t? ngu?n g?c b? ph?n trn c? th? chi?t xu?t ra n. Thymo xu?t pht t? Thymus t?c l tuy?n ?c, trong ti?ng Hy L?p c? c?ng c ngh?a l linh h?n, cu?c s?ng. Tuy?n ?c c vai tr quan tr?ng ??i v?i h? mi?n d?ch c? th?, l n?i gip cho cc t? bo mi?n d?ch pht tri?n v bi?t ha thnh t? bo lympho T m?t lo?i t? bo mi?n d?ch ??c bi?t c?a c? th? c ch?c n?ng nh?n bi?t cc y?u t? l?, y?u t? gy b?nh t?n cng t? bn ngoi c? th? ?? gy ??c v tiu di?t cc y?u t? l? ?.

Thymomodulin c b?n ch?t l protein c ho?t tnh sinh h?c cao ???c chi?t xu?t v tinh ch? t? hormon tuy?n ?c c?a b non b?ng k? thu?t sinh h?c hi?n ??i. Theo cc nghin c?u khoa h?c, Thymomodulin gip kch thch c? th? s?n sinh v lm tr??ng thnh t? bo lympho T m?t cch t? nhin, ??ng th?i, n c?ng lm t?ng c??ng ch?c n?ng c?a cc t? bao mi?n d?ch lympho T, lympho B v ??i th?c bo. Cc nghin c?u trn c? th? ng??i ? ch?ng minh hi?u qu? r r?t c?a Thymomodulin trong vi?c c?i thi?n tri?u ch?ng lm sng trong nhi?u lo?i b?nh t?t khc nhau, nh? nhi?m trng, d? ?ng v cc b?nh c tnh, c?i thi?n ch?c n?ng mi?n d?ch ? ng??i gi.

Trong y h?c, thymomodulin ???c ch? ??nh ?? ?i?u tr? cho b?nh nhn thi?u h?t s?n sinh khng th?, kh? n?ng mi?n d?ch km, h? tr? cc tr??ng h?p nhi?m trng do vi khu?n, virus nh? vim nhi?m ???ng h h?p, vim gan, phng ng?a v ?i?u tr? b?nh gi?m b?ch c?u nguyn pht v th? pht.

Thymomodulin nn b? sung t? ?u?

Thymomodulin l m?t ch?t hon ton c? th? khng t? s?n sinh ???c m ph?i b? sung t? bn ngoi c? th?. V ?y l m?t ch? ph?m sinh h?c nn c?ng khng th? b? sung t? ngu?n th?c ph?m. Hi?n nay trn th? tr??ng c m?t s? s?n ph?m c ch?a thymomodulin, ??c bi?t ??i v?i tr? bi?ng ?n, thymomodulin ???c b? sung d??i d?ng k?t h?p v?i lysin, k?m, cc vitamin B. Ring v?i tr? bi?ng ?n, vi?c t?ng s?c ?? khng l ?i?u c?c k? quan tr?ng v tr? bi?ng ?n s? khng nh?n ?? ch?t dinh d??ng c?n thi?t ki?n t?o nn h? mi?n d?ch c? th? nn s? d? m?c b?nh h?n tr? bnh th??ng. Cc ch? ph?m ch?a thymomodulin cho tr? bi?ng ?n ? c ? d?ng ?ng nh?a u?ng ti?n s? d?ng, cc m? c th? d? dng l?a ch?n cho con dng.